Pressmeddelande | 2009-11-10 | 23:56

Inget beslut att sälja Vattenfalls elnät

Vattenfall dementerar uppgiften i TV4 att företaget ämnar sälja den svenska distributionsverksamheten.

Inga beslut med den innebörden har fattats vare sig i företagets ledning eller i styrelsen.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, chef PR och medierelationer, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.