Pressmeddelande | 2007-07-12 | 11:09

Kammarrätten har fattat positivt beslut om Lillgrund vindkraftpark

Kammarrätten har idag beslutat att ge Vattenfall möjlighet att slutföra bygget av Lillgrund vindkraftpark med den planerade höjden på 115 meter. De avslår därmed överklaganden från Vellinge kommun och en närboende privatperson.

– Vi är glada över att kunna slutföra bygget med den ökade höjden. Det betyder mycket för oss. Lillgrund vindkraftpark är symbolen för att Vattenfalls satsning på vindkraft har startat och kommer att följas av många fler vindkraftprojekt. Tio meter går inte att skönja med blotta ögat på det här avståndet från land men är viktig för elproduktionen som med de här moderna vindkraftverken ökar med lika många procent som meter, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Vi ser stora fördelar med vindkraft som en del i vår miljösatsning. Vi arbetar hårt för att ta vårt ansvar för en allt renare elproduktion. Vår ambition är att förse 1,6 miljoner hem med vindel inom en tioårsperiod. En viktig förutsättning är smidigare tillståndsprocesser, säger Göran Lundgren, chef för Vattenfall Elproduktion Norden.

Tillståndsprocessen för Lillgrund vindkraftpark i Öresund startade 1997. Bygget befinner sig i sin slutfas. Fundament, elsystem och transformator finns på plats. I slutet av sommaren planeras vindkraftverken att installeras. Lillgrund vindkraftpark kommer att producera el till 60 000 hem i slutet av 2007. Den blir då Sveriges största vindkraftpark och den tredje största i världen.

För vidare information, kontakta:
Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft, tel 070-554 02 77
Martin May, presschef Vattenfall, tel 070-539 52 70

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.