Pressmeddelande | 2007-07-05 | 14:46

Klart för nytt kraftverk i Abelvattnet

Miljödomstolen gav idag Vattenfall tillstånd att påbörja byggandet av en ny kraftstation i Abelvattnet, Storumans kommun.

Bygget av en ny kraftstation vid Abelvattnets regleringsdamm är unikt då det blir det Vattenfalls första nybyggda kraftverket på drygt 15 år. Det nya kraftverket kommer att ha en årlig produktion på 14,2 GWh (gigawattimmar) vilket motsvarar hushållsel till omkring 2 800 normalvillor.

Påverkan på närmiljön kommer att bli minimal eftersom dammen redan existerar. Den tillkom i slutet av 1960-talet för att reglera Geimåns kraftverk 10 kilometer nedströms.

Arbetena, som planeras starta redan i början av augusti, omfattar förutom ett aggregat med 4.6 MW (megawat) effekt, även dammsäkerhetshöjande åtgärder. De utförs för att klara det så kallade 10 000-årsflödet, det extrema flöde som endast väntas uppstå en gång på 10 000 år.

Vidare installeras två så kallade utskovsluckor, luckor i dammen i nivå med vattenytan i magasinet. Utloppskanalen från kraftverket breddas och görs djupare och en viltövergång för främst rennäringen byggs 400 meter nedanför dammen.

Efter flera års diskussioner med intressenter kring det planerade kraftverkområdet har konstruktiva lösningar på såväl miljöfrågor som rennäring kunnat tas fram. Det nya kraftverket i Abelvattnet blir ett viktigt tillskott av förnyelsebar energi när det står färdigt hösten 2009. Totalt investerar Vattenfall 100 miljoner kronor i Abelvattnet.

För vidare information, kontakta:
Peter Stedt, kommunikatör, Vattenfall AB Vattenkraft, 0920-77 338, 070-59 77 338

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Mer information om Abelvattnets vattenkraftverk

Pressrelease som pdf

Ladda ned