Pressmeddelande | 2007-07-18 | 15:21

Klaus Rauscher erbjuder sig att avgå som chef för Vattenfalls tyska verksamhet

Klaus Rauscher har erbjudit sig att avgå som chef för Vattenfalls tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG. Hans-Jürgen Cramer från den tyska ledningsgruppen anförtros uppdraget som tillförordnad chef för Vattenfall Europe.

Lars G Josefsson, VD och koncernchef för Vattenfall AB och styrelseordförande för Vattenfall Europe, säger idag i Berlin:

– Klaus Rauscher har gjort stora insatser vid sammanslagningen av Bewag, HEW, Laubag och VEAG. Under hans ledning har verksamheten utvecklats till ett starkt företag på den tyska energimarknaden. Idag är den tyska verksamheten en central del av Vattenfall-gruppen. Å styrelsen vägnar, men också personligen, tackar jag honom för hans arbete. Hans beslut att dra sig tillbaka från sin tjänst, har min fulla respekt.

Klaus Rauscher förklarar att det inte går att bortse ifrån att händelseförloppet de senaste veckorna har skadat Vattenfall Europes anseende. Det har begåtts misstag som han som chef måste ta ansvar för. Företaget måste, framförallt för kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas skull, snabbt återvinna det förlorade förtroendet. För att inte stå i vägen för en sådan nystart, har han idag valt att lämna sin befattning.

För vidare information, kontakta:
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon: 070-539 50 01.
Maria Parent, pressekreterare, telefon: 08-739 65 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner