Pressmeddelande | 2007-05-24 | 08:50

Klimatdebatt och visning av filmen Expedition Linné

Filmen Expedition Linné visas på storbildsskärm på Vaksala torg nu på fredag, den 25 maj. Inför visningen diskuteras klimatfrågan av naturfotografen Mattias Klum och Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

Diskussionen leds av den välkände journalisten Folke Rydén. Deras samtal börjar kl 21.15. Arrangörer är Uppsala kommun och Vattenfall AB.

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson, internationellt känd för sitt starka engagemang i klimatfrågan, möter den världsberömde och djupt engagerade naturfotografen Mattias Klum i ett samtal om arvet efter Linné och människans ansvar för naturen och klimatutvecklingen.

Deras samtal är en introduktion till visningen av Expedition Linné, en dokumentärfilm till 300-årsminnet av en av naturvetenskapens världsnamn, Carl von Linné. I centrum står den livsavgörande frågan: Hur ska vi handla idag för att överleva i morgon och hur kan vetenskap och forskning bidra till en bättre värld?

Expeditionens huvudpersoner är tre unga forskarintresserade, alla runt 20 år, men med vitt skilda bakgrunder. De inte bara iakttar och utforskar utan försöker tänka själva och ifrågasätta. Under resans gång förändras de. Djupt påverkade av intryck och upplevelser är de inte samma människor vid expeditionens slut som vid dess början.

Expeditionsledaren Mattias Klum är liksom Linné i det närmaste besatt av att dokumentera naturen och hur allt hänger ihop. Filmens producent är den välkände journalisten Folke Rydén, internationellt prisbelönt dokumentärfilmare.

Det inledande samtalet kommer också att handla om filmens avsikt, att motivera och inspirera nya generationer. Hur vi handlar och beter oss idag har betydelse för morgondagen. Vår framtid hänger på att vi liksom Linné iakttar, är nyfikna och värnar om det vi ser. Expedition Linné vill locka fram och sprida den lust och glädje som ligger i nyfikenheten att upptäcka och utforska.

Anmälan krävs. Kontakta Anna Lihr (se nedan) senast kl 14.00 på fredag. Pressintervjuer kan ordnas 25 maj 20.30 backstage.

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, Vattenfall Norden, telefon: 070-893 33 52.
Fia Söderberg, Uppsala kommun, telefon: 0730-63 53 71.

Linne2007Uppsala är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen Uppsala län och Svenska Linnésällskapet. Vattenfall är huvudsponsor till Linnéjubileet i Uppsala.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.