Pressmeddelande | 2007-11-09 | 17:30

Klimatinitiativ presenterat i USA

Hans majestät kung Carl XVI Gustaf inledde ett seminarium i Washington D.C. på fredagen, där 46 ledande företag från hela världen uppmanade regeringarna att samverka för att utveckla ett globalt ramverk för att bekämpa klimatförändringen.

Ledarna för företagen – baserade i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika – presenterade ett uttalande i Washington, som uppmanade regeringar i hela världen att vidta en rad åtgärder mot klimatförändringen.

Företagen, från olika branscher – industri, energi, finans, försäkring, transport och media, samverkar i det globala företagsinitiativet 3C (Combat Climate Change). Inför de kommande förhandlingarna i Bali, Indonesien, om klimatförändringen rekommenderar de konkreta åtgärder som världens regeringar bör prioritera för att vidta snabbt verksamma åtgärder mot det globala klimatproblemet.

Vattenfalls koncernchef Lars Josefsson, grundare till företagsinitiativet 3C, sa:

– Näringslivet kan och bör vara en allierad, inte ett hinder, för att ta itu med klimatproblemet, som är en påtaglig realitet. Men initiativet måste tas inte bara av en bransch, utan genom att vi alla samverkar: den globala utmaningen att bekämpa klimatförändringen kräver en global lösning.

Företagens rekommendationer till politikerna är:

o Att precisera ett globalt mål för en högsta acceptabel temperaturökning och härleda globala utsläppsmål utifrån detta mål.

o Att fastställa politik som möjliggör marknadsdrivna förändringar inklusive:
· Skapande av en stabil global marknad för utsläppshandel.
· Minimikrav för energi- och resurseffektivitet (med fokus på transport- och byggsektorerna).
· System av mål för skogsbruk och jordbruk.
· Stödprogram för tekniker med stor inverkan, som solceller, avskiljning och lagring av koldioxid, havsbaserade vindkraftsparker och etanolframställning ur biomassa.

De 46 företagen i 3C bakom denna “Vägkarta” anser att regeringarna också måste dela bördan av anpassning till de oundvikliga följderna av nödvändiga klimatåtgärder på ett rättvist sätt som återspeglar klimatutmaningens globala natur.

Mer information:
För att se den fullständiga Vägkartan, gå in på 3C:s webbsida

http://www.combatclimatechange.org

eller kontakta
Martin May, chef Media Relations, Vattenfall, telefon: 08-739 52 70.
Arne Mogren, chef för Vattenfalls klimatkontor, telefon: 08-739 52 34.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner