Pressmeddelande | 2007-01-29 | 16:29

Kommentar till den interna rapporten om incidenten vid Forsmark

Rapporten – som Sveriges Television har rapporterat om idag – har kommit till för att enskilda medarbetare uttryckt sin oro till VD för Forsmark. Han bad då dem att sammanställa sina synpunkter. Dessa har sedan vidarebefordrats i organisationen för värdering och åtgärd.

Rapporten har sedan resulterat i ett 60-punktsprogram för att stärka säkerheten vid Forsmark.

I december förra året lämnade Forsmark en åtgärdsplan till Statens Kärnkraftsinspektion, som omfattar fyra områden: Förbättrad process för att hantera anläggningsändringar, förbättringar i underhållsprocessen, beslutsrutiner vid större driftsstörningar och åtgärder för att stärka säkerhetskulturen.

– Jag förstår att man kan känna oro när man hör om en rapport som denna, säger Göran Lundgren, chef för Vattenfall Norden Elproduktion, men den är bara en av många analyser som initierades efter förra sommarens händelser. Dessa har sedan resulterat i ett 60-punktsprogram för att stärka säkerheten vid Forsmark. Av dessa punkter är cirka 20 helt genomförda, drygt 30 pågår och de lägst prioriterade påbörjas under 2007.

– Jag är övertygad om att det program som vi har initierat kommer att stärka säkerheten vid Forsmarks kärnkraftverk.

– Forsmark drogtestar samliga medarbetare när de anställs, liksom även entreprenörer. Därefter sker slumpvisa kontroller. Om någon är drogpåverkad skickas denne omedelbart hem enligt våra rutiner. Givetvis gäller nolltolerans mot droger på Forsmark.

För vidare information kontakta:
Göran Lundgren, chef för Vattenfall Norden Elproduktion, telefon 08-739 57 79
Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.