Pressmeddelande | 2009-07-08 | 12:40

Kommentar till SSM:s beslut om villkor för drift vid Ringhals

Ringhals kommer med kraft att genomföra de utredningsåtgärder och uppfylla de villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har satt upp, säger Ringhals VD Bertil Dihné.

– Nu gäller det att – i nära samråd med myndigheten – säkerställa att våra åtgärder ger resultat.

För vidare information, kontakta
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef, telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB 432 85 Väröbacka

Lämnat av: Ringhals kommunikationsenhet, telefon: 0340-66 70 00

Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ringhals ingår i Vattenfallkoncernen. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.sehttp://www.cisionwire.se/vattenfall/kommentar-till-ssm-s-beslut-om-villkor-for-drift-vid-ringhals

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida:
www.ssm.se (nytt fönster)