Pressmeddelande | 2009-07-30 | 09:08

Lägre produktionsvolymer, men förhållandevis bra resultat

Vattenfall presenterar idag koncernens delårsrapport för första halvåret 2009.

  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 19,5 % till 42 128 MSEK (35 259) och för det första halvåret med 17,3 % till 94 656 MSEK (80 663).
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet minskade med 6,9 % till 5 881 MSEK (6 316) och ökade för det första halvåret med 5,6 % till 18 741 MSEK (17 742).
  • Periodens resultat efter skatt minskade för det andra kvartalet med 35,1 % till 2 625 MSEK (4 043) och för det första halvåret med 4,6 % till 10 716 MSEK (11 227).

– Recessionen har medfört fallande elpriser och lägre efterfrågan från industrikunder men Vattenfalls resultat har påverkats förhållandevis litet jämfört med företag i andra branscher. Vattenfall prissäkrar kontinuerligt sin elproduktion genom försäljning på terminsmarknaden vilket haft en positiv effekt på rörelseresultatet. Även valutaeffekter har påverkat resultatet positivt. Däremot har lägre elproduktionsvolymer samt högre drift- och underhållskostnader haft en negativ resultatpåverkan. Totalt minskade rörelseresultatet för det andra kvartalet med 6,9% jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt minskade produktionsvolymerna med 12%. Mot bakgrund av den svåra marknadssituationen betraktar jag resultatet som förhållandevis bra. Vi har haft en positiv utveckling av såväl antal kunder som kundnöjdhet, säger koncernchefen Lars G Josefsson.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på

http://www.vattenfall.se

(välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister – Kl 10.00 kommer koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Dag Andresen att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

Presskonferens – Kl 12.00 hålls en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på svenska.

Telefonkonferensen
För att delta: Var god ring några minuter före kl 10.00 på telefonnummer 08-5069 2105.
Lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (kod 13707#).

Webcast – kvartalsrapporten
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på

http://www.vattenfall.com.

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från

http://www.vattenfall.com

/ Investors / Presentations.

För mer information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-358 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Monica Edblad, Investor Relations, telefon 08-739 71 33, mobil 070-282 70 66.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.