Pressmeddelande | 2007-02-01 | 10:11

Landstinget i Uppsala län väljer Vattenfall som ny elleverantör

Sjukhus och vårdcentraler i Uppsala län får från och med 1 februari ny leverantör av el. Vattenfall har i hård konkurrens tecknat ett avtal med landstinget i Uppsala län på 90 mkr för perioden 2007-09. Avtalet inkluderar finansiell portföljförvaltning och fysisk leverans av elkraft.

Genom offentlig upphandling (LoU) har Landstinget tecknat ett avtal med Vattenfall som inkluderar finansiell portföljförvaltning och fysisk leverans av elkraft.

Landstinget har många anläggningar, i form av sjukhus, vårdcentraler, skolor etc. vilket ställer stora krav på ordning och reda i faktureringen. Den finansiella förvaltningen innebär att Vattenfall löpande kommer att hjälpa Landstinget att förvalta sin el-portfölj och köpa in el till så låg kostnad som möjligt. Detta möjliggörs genom löpande marknadsinformation och aktiv rådgivning som baseras på analyser genomförda av Vattenfalls experter och meteorologer. Avtalet inkluderar även Bra Miljöval.

– Det är mycket glädjande när vi får kunder som ställer stora krav på ordning och reda samt rådgivningskompetens. Vi tycker också det är kul och positivt för Miljön att Landstinget har valt Bra Miljöval. Parallellt med detta avtal har vi tecknat avtal med Östhammar Kommun. Eftersom Uppsala är en viktig region för oss känns det extra glädjande att två så stora och viktiga kunder har valt oss, säger Leif Lagerholm Affärsansvarig Vattenfall Försäljning Norden.

För vidare information kontakta:
Leif Lagerholm, Affärsansvarig Vattenfall Försäljning Norden, 08-739 60 64
Erik Sundström, Kommunikationschef Vattenfall Försäljning Norden, 08-739 61 31
Kent Gullberg, Teknisk chef Östhammars Kommun, 0173-861 94
Joel Söderberg, Energi och miljöansvarig Landstinget i Uppsala län, 018-611 61 56

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10