Pressmeddelande | 2007-03-07 | 12:37

Lars G Josefsson medlem i kommissionen för hållbar utveckling

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson kommer att ingå som medlem i den svenska regeringens nya kommission för hållbar utveckling, som statsminister Fredrik Reinfeldt idag presenterade i samband med regeringens klimatseminarium ”Klimatförändringarna: Nuläget och vägen framåt”.

Lars G Josefsson framhöll i sitt tal vid seminariet att det är fullt möjligt att minska utsläppen väsentligt utan att äventyra fortsatt tillväxt och välstånd för flertalet.

Det måste sättas ett globalt tak för utsläppen av klimatpåverkande ämnen, och det måste göras samtidigt som vi förväntar oss betydande tillväxt i den globala ekonomin och i världens befolkning. Ändå behöver det inte innebära något hot mot tillväxt och välfärd, menade han.

– Ingen enskild teknik kan ensam fylla tomrummet, men summan av alla möjligheter gör den nödvändiga förändringen möjlig. Ett klokt hanterande av denna utmaning kräver globalt samarbete på många fronter. Det räcker helt enkelt inte att peka ut syndabockar och kräva att någon annan ska lösa problemet.

– Att hantera klimatförändringen huvudsakligen med byråkratiska metoder kommer att bli ytterst kostsamt. Stora kostnader och små resultat är vad man kan förvänta sig. Ledande företrädare för näringslivet måste visa ledarskap genom att driva på för ett marknadsbaserat globalt system, sade han.

Lars G Josefssons tal och presentationsbilder (på engelska) kan laddas ned från http://www.vattenfall.com.

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.