Pressmeddelande | 2008-06-17 | 09:19

Lars G Josefsson ordförande för Eurelectric

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har valts till ny ordförande för Eurelectric, branschorganisationen för elföretag i hela Europa. Vid organisationens årliga konferens i Barcelona den 15-17 juni, utsåg Eurelectrics styrelse enhälligt Lars Josefsson till ordförande med en mandatperiod på tre år.

– En fungerande integrerad elmarknad kommer att utgöra en stor del av lösningen på den globala energi- och klimatutmaningen. El är framtidens energiform, och år 2050 ska industrin vara CO2-fri, sade Lars Josefsson i sitt tal till organisationen. Europas energiförsörjning måste säkras med klimatet som högsta prioritet och energianvändandet måste effektiviseras på alla nivåer i samhället, framhöll han.

Lars G Josefsson, Vattenfalls koncernchef sedan 2000, har varit Eurelectrics vice ordförande de senaste tre åren. Han har mycket aktivt tagit sig an energibranschens huvudfrågor.

Eurelectric är den branschorganisation som företräder elbranschens gemensamma intressen i hela Europa, samt dess dotterbolag och partnerföretag på flera andra kontinenter. Eurelectrics uppgift är att bidra till elbranschens utveckling och konkurrenskraft samt att främja elens roll i samhällsutvecklingen. För närvarande har 33 företag fullt medlemskap i organisationen, som omfattar alla 27 EU-medlemsstater, stater som för närvarande förhandlar om att gå med i EU samt andra europeiska OECD-länder.

Eurelectrics ordförande stöds av en vice ordförande, också med ett treårigt mandat. Fulvio Conti, koncernchef för Italiens ledande elföretag ENEL, valdes till vice ordförande.

För vidare information, kontakta:
Christopher Eckerberg, tf chef för Group Media Relations, Vattenfall, telefon: 08-739 68 93.
Maria Parent, pressekreterare, Group Media Relations, Vattenfall, telefon 08-739 65 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner