Pressmeddelande | 2009-11-16 | 08:15

Lars G Josefssons efterträdare utsedd. Øystein Løseth tillträder som vd före sommaren 2010

Vattenfalls styrelse har sedan försommaren 2009 genomfört en successionsplanering med utgångspunkten att Lars G Josefsson 2010 uppnår sin sextioårsdag och går i pension.

– Styrelsen har nu slutfört denna successionsplanering som omfattat både interna och externa kandidater. Vi är glada över att i Øystein Løseth ha funnit en intern kandidat som på det bästa sätt motsvarar våra krav, säger Lars Westerberg, styrelseordförande Vattenfall.

Øystein Løseth är idag vd för holländska Nuon Energy, till 49 procent ägt av Vattenfall. Øystein Løseth har vid gårdagens styrelsesammanträde utsetts till förste vice vd i Vattenfall AB samt ställföreträdande koncernchef. Øystein Løseth kommer att arbeta parallellt med Lars G Josefsson under en period för att sätta sig in i hela Vattenfalls verksamhet. När denna introduktion slutförts, före sommaren 2010, tillträder Øystein Løseth som vd.

– Detta blir en bra övergång som tar hänsyn till komplexiteten i Vattenfalls verksamhet och de värden som Vattenfall äger och förvaltar, säger Lars Westerberg.

– Øystein är en mycket kompetent person som jag ser fram emot att arbeta med för att sedan lämna över till honom som vd, säger Lars G Josefsson.

– Vattenfall är för mig Europas mest spännande energiföretag. Under Lars G Josefssons ledning har ett statligt svenskt energiföretag utvecklats till ett av de största energiföretagen i Europa. Det är en fantastisk möjlighet att få ta över efter Lars G Josefsson och att bygga vidare på styrkorna – men också att ta sig an de utmaningar som Vattenfall har, säger Øystein Løseth.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 

Øystein Løseth

Øystein Løseth är 51 år gammal och har varit vd för det holländska energibolaget Nuon Energy sedan april 2008 där han har arbetat sedan 2003. Dessförinnan ingick han i det norska energibolaget Statkrafts ledning som ansvarig för produktion och projektutveckling. Innan tiden på Statkraft arbetade han på Naturkraft, Alliance Gas och Statoil.

Presskonferens
Tid: Måndagen den 16 november 2009 kl. 11.00
Plats: Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10 i Stockholm
Deltagare: Lars Westerberg, styrelseordförande Vattenfall, Lars G Josefsson, vd Vattenfall, samt Øystein Løseth, vd Nuon Energy
Språk: Svenska
Webcast: Presskonferensen kommer att direktsändas, samt vara tillgänglig i efterhand.
Medtag presslegitimation.

Se presskonferensen här

Telefonkonferens
Tid: Måndagen den 16 november 2009 kl. 17.00
Deltagare: Lars G Josefsson, vd Vattenfall, Øystein Løseth, vd Nuon Energy
Språk: Engelska
Audiocast: Telefonkonferensen kommer att direktsändas samt vara tillgänglig för avlyssning i efterhand.

Lyssna på telefonkonferensen (på engelska) (nytt fönster)

För vidare pressinformation, kontakta:
Mark Vadasz, presschef, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ned

Information om telefonkonferensen
Pressmeddelandet som pdf-fil
Øystein Løseths fullständiga CV