Pressmeddelande | 2011-05-20 | 08:10

Lars G Nordström föreslagen som ny ordförande i Vattenfall

Ägaren, svenska staten, föreslår Lars G Nordström till ny styrelseordförande i Vattenfall. Den 14 juni kommer Vattenfall att hålla extra stämma då val av ordförande äger rum.

Lars G Nordström har en lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar i flera branscher med tonvikt på finansbranschen. Han hade stor betydelse vid bildandet av den nordiska bankkoncernen Nordea, då fyra stora nationella banker fusionerade till en, och var bankens VD och koncernchef 2002 till 2007. Han är styrelseledamot i Nordea sedan 2003.

Under 2008 till 2011 var Lars G Nordström VD och koncernchef för Posten Norden AB. I sin roll som VD hade han ansvaret att fusionera den danska och den svenska Posten. Han har också varit styrelseledamot i TeliaSonera AB mellan 2004 och 2010.

– Det är med stor entusiasm jag accepterat att bli nominerad till styrelseordförande för Vattenfall. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelse, ledning och medarbetare bidra till att Vattenfall ger god avkastning och tillhör de ledande företagen när det gäller utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, säger Lars G Nordström och fortsätter;

– Vattenfall är ett av Sveriges största och viktigaste företag. Jag förstår den politiska dimensionen kring Vattenfall och kombinerat med min mångåriga erfarenhet från att leda stora bolag ser jag fram emot att få leda företaget i samarbete med VD Øystein Løseth.

Ägaren nominerar samtidigt Björn Savén till vice ordförande. Han har varit tillförordnad ordförande för Vattenfall sedan i mars.

För vidare information, kontakta:
Ivo Banek, Head of media relations, mobil +46 72-209 87 54

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Mer information
CV Lars G Nordström (PDF 21 kB)
Ladda ner pressmeddelandet (PDF 22 kB)