Pressmeddelande | 2011-06-14 | 16:41

Lars G Nordström vald till ordförande i Vattenfall

Vid dagens extra bolagsstämma i Vattenfall valdes Lars G Nordström till ordförande i Vattenfall. Christer Bådholm valdes till vice ordförande.

Lars G Nordström har en lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar i flera branscher med tonvikt på finansbranschen. Han hade stor betydelse vid bildandet av den nordiska bankkoncernen Nordea. Han var bankens VD och koncernchef 2002-2007. Under 2008 till 2011 var Lars G Nordström VD och koncernchef i Posten Norden AB.

Till vice ordförande valdes Christer Bådholm, styrelseledamot i Vattenfall sedan 2002. Han är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har lång erfarenhet som VD i olika bolag i transportbranschen. Han har även flera andra styrelseuppdrag.

Den extra bolagsstämman, som leddes av advokat Axel Calissendorff, beslutade att arvoden om 580 000 kronor respektive 370 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden respektive vice ordföranden.

För arbete inom revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt säkerhets- och riskutskottet utgår arvoden om 60 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till ledamöter. Arvoden utgår inte till utskottsledamöter som är anställda i Regeringskansliet eller i Vattenfall AB (publ).

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:

Maria Lidzell, Media Relations, mobil 070-214 87 57.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 32 kB)