Pressmeddelande | 2007-04-29 | 08:00

Lars Josefsson fick Chalmers medalj

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson tilldelades Gustaf Dahlén-medaljen i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens hundraårsjubileum i Göteborg under lördagen. Han fick medaljen för sina insatser i det internationella arbetet för att hejda klimatförändringen.

Medaljkommitténs motivering till utmärkelsen var:

”Lars G Josefsson för hans insatser när det gäller att från ett svenskt elbolag bygga ett ledande europeiskt energiföretag. På ett kraftfullt sätt med fokus på tillväxt och med en uttalad målsättning om att kunderna skall uppleva Vattenfall som den bästa leverantören har han genomfört denna omstrukturering. Samtidigt har han målmedvetet och med ett djupt engagemang arbetat för att ge miljöfrågorna en framskjuten plats i Vattenfalls strategi, men också att lyfta frågan på en global nivå och medverka till att engagera näringslivet globalt i denna fråga. Lars Josefssons engagemang i klimatfrågan har gett honom ett internationellt erkännande på flera nivåer.”

Gustaf Dahlén-medaljen utdelas till minne av chalmersingenjören, uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dahlén och ges till personer som har tagit examen vid Chalmers.

Lars G Josefsson var också en av huvudföredragshållarna vid ett seminarium om framtidens energiförsörjning som på fredagen inledde firandet av föreningens hundraårsjubileum.

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.
Mats Rostrand, sekreterare för Chalmerska Ingenjörsföreningen, 0703-720 970.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.