Pressmeddelande | 2007-05-23 | 16:11

Lennart Nilsson inviger Rosénparken

Torsdag 24 maj är det invigning av Rosénparken vid Upplandsmuseet. Parken har fått namn efter Linnés kollega Nils Rosén von Rosenstein, även kallad läkekonstens fader. Den världsberömde fotografen Lennart Nilsson invigningstalar. Arrangörer är Uppsala kommun och Vattenfall.

Under invigningen talar även Lars Bäcklund, kommunfullmäktiges ordförande i Uppsala kommun, och Stefan Persson, chef för Vattenfalls Värmeverksamhet i Uppsala. Dessutom berättar Erik Petersson, forskare vid Fiskeriverket om Uppsalas landskapsfisk aspen. Lennart Nilsson, fotografen som dokumenterat människans inre, har fängslat läsare över hela världen med sin bok "Ett barn blir till". Invigningen pågår mellan 13.45 och ca 14.30.

Fakta om Rosénparken

Rosénparken är en symbol för Uppsalas framtida Linneanska kulturarv med en levande flora och fauna i den centrala staden. Asptrappa är under uppbyggnad i Fyrisån. En del av den ligger redan färdig i Rosénparken. När hela asptrappan är anlagd kommer Upplands landdskapsfisk aspen åter kunna vandra upp för att leka på våren. Parken är uppkallad efter professor Nils Rosén von Rosenstein.

Om läkekonstens fader

Nils Rosén von Rosenstein och Carl von Linné var professorskollegor på medicinska fakulteten från 1740-talet. De blev mycket goda vänner och var båda mycket inspireranade pedagoger. Linné lade grunden till botanik och zoologi och Rosén blev läkekonstens fader. Han lade grunden till en ny, modern läkarutbildning som i princip har bestått ända in på 2000-talet. Ros+en såg till att smittkoppsympningen, en föregångare till vaccinationen, infördes i Sverige. Desstuom var han först i landet med att använda kinabarkspreparat som behandling mot malaria. som på den tiden kallades frossan. Rosén föddes ett år före Carl von Linné år 1706 och båda adlades 1762. Rosén dog 1773 och begravdes i Uppsala domkyrka.

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, Vattenfall 070-893 33 52
Fia Söderberg, Uppsala kommun, 0730-63 53 71

Linne2007Uppsala är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen Uppsala län och Svenska Linnésällskapet. Vattenfall är huvudsponsor till Linnéjubileet i Uppsala.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.