Pressmeddelande | 2007-12-12 | 11:40

Marknadsrättsprocess om ordval avgjord

Marknadsdomstolen kom idag med sin dom i processen som rör Vattenfalls användning av begreppet ”det koldioxidfria kolkraftverket”. Domstolen avvisade Greenpeaces yrkande och det innebär att Vattenfall även i fortsättningen har möjlighet att använda begreppet.

Bakgrunden till processen är den anmälan som Greenpeace lämnade in 2006 till Marknadsdomstolen. Genom sin anmälan ville Greenpeace få prövat Vattenfalls användning av begreppet ”det koldioxidfria kolkraftverket” i kommunikationen kring Vattenfalls tyska pilotanläggning för att avskilja och lagra koldioxid. Marknadsdomstolens dom innebär också att Greenpeace måste stå för både sina egna och Vattenfalls rättegångskostnader.

”Det är glädjande att Marknadsdomstolen stödjer Vattenfalls argumentation. Denna process har rört en semantisk fråga. Termen ”det koldioxidfria kolkraftverket” har vi använt för att vi ville ha ett namn som låg nära vardagsspråket. Namnet i sig är inte det relevanta. Vattenfall har valt att inte längre använda det nuvarande namnet som benämning på projektet. Vårt fokus ligger helt på de utmaningar som tekniken ska bidra till att lösa. Många ledande experter, bland annat FN:s klimatpanel IPCC, anser att denna teknikutveckling kan vara avgörande i de globala ansträngningarna för att bromsa klimatförändringarna. Tyvärr valde Greenpeace-Norden att ta denna fråga till Marknadsdomstolen istället för att ha en öppen dialog”, kommenterar Staffan Görtz, informationsansvarig för Vattenfalls projekt för avskiljning och lagring av koldioxid, som bland annat omfattar pilotanläggningen i Schwarze Pumpe i Tyskland.

För vidare information, kontakta:
Staffan Görtz, informationsansvarig för projektet, Vattenfall, tel 040-664 46 27
Maria Parent, pressekreterare, Vattenfall, tel 08-739 65 50

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner