Pressmeddelande | 2008-10-08 | 14:04

Martin May blir chef för Vattenfall European Affairs

Martin May (41) blir chef för Vattenfalls European Affairs-kontor i Bryssel från och med den 1 januari 2009.

Martin May har haft flera högre uppgifter inom kommunikation i Vattenfallkoncernen, däribland ett femårigt uppdrag som chef för Group Media Relations i Stockholm och för närvarande är han chef för Kommunikation vid Vattenfalls tyska dotterbolag i Berlin.

Martin May ersätter Reinhold Buttgereit, som har tillträtt en ny position inom Vattenfall i Berlin. Per Hallberg är tf chef för Vattenfall European Affairs tills Martin May tillträder.

– Allt eftersom de europeiska elmarknaderna integreras, tas initiativ till energipolitik i större utsträckning på EU-nivå. Det är viktigt för Vattenfall att ha en öppen, förtroendefull och tydlig dialog med nyckelintressenter i Bryssel. Med sin långa internationella erfarenhet inom energibranschen kommer Martin May att spela en nyckelroll som Vattenfalls företagsambassadör i Bryssel, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, Vattenfall Group Media Relations, telefon 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf


Ladda ned