Pressmeddelande | 2011-12-27 | 15:00

Merparten av våra drabbade elnätkunder har nu fått tillbaka strömmen

Lägesrapport kl 14.30.

Ovädret som drabbade Sverige med stor kraft under natten mellan söndag och måndag orsakade strömavbrott för många elkunder.

Som mest var igår drygt 88 000 av Vattenfalls kunder strömlösa. Felavhjälpningen har pågått sedan söndag kväll men för närvarande saknar cirka 6 000 kunder el.

Med hjälp av kraftigt förstärkt personalstyrka både i driftcentral och i fält går nu reparationerna i rask takt och vi beräknar att flertalet drabbade kunder får tillbaka strömmen under kvällen.

Huvuddelen av de återstående problemen finns i områdena Värmdö, Haninge, och Tyresö sydost om Stockholm. Under reparationsarbetet har vi funnit ett antal mycket sönderslagna ledningar vilket dock innebär att ett antal kunder kan behöva vänta till morgondagen på ström.

Totalt arbetar cirka 400 personer – montörer, drift- och kundservicepersonal – och andra resurser för att klara de pågående strömavbrotten så snabbt som möjligt. Dessutom används 8 helikoptrar för fellokalisering.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.