Pressmeddelande | 2009-09-18 | 09:10

Missuppfattningar och myter bromsar intresset för elbilar

Svenskarna är ointresserade av elbilar. En helt färsk kartläggning från Vattenfall avslöjar att bara tolv procent är intresserade av att skaffa en elbil. Dålig laddinfrastruktur och oro för att bilens räckvidd är otillräcklig ligger bakom det svala intresset. Men den negativa inställningen beror till stor del på okunskap.

Vattenfalls kartläggning visar att 16 procent av svenskarna tror att elbilar är dyrare i drift än traditionella bilar medan 20 procent har fått för sig att kostnaderna är likvärdiga. Men i själva verket visar beräkningar att en elbil har en ungefärlig kostnad på tre kronor per mil vilket alltså är betydligt lägre än bilar med förbränningsmotorer. 77 procent av svenskarna säger sig ha dåliga kunskaper om elbilar och bara tolv procent är i dag intresserade av att köpa en elbil.

– Låg kunskap om elbilar leder till många missuppfattningar, vilket riskerar att hämma utvecklingen, säger Göran Lundgren, ansvarig för elbilsprogrammet hos Vattenfall. Ett av många exempel är att 40 procent tror att laddstolpar behövs för att ladda en elbil och ytterligare 20 procent tror att speciella uttag är nödvändiga. Men elbilarna kan kopplas direkt till vägguttaget i hemmet eller på parkeringsplatsen.

När svenskarna rankar de största barriärerna för att investera i elbilar så toppas listan av begränsad tillgång till laddstolpar nära hemmet eller arbetet. På andra plats kommer elbilarnas korta räckvidd och på tredje plats hamnar säkerheten och låga betyg i krocktester.

– Siffror från SIKA visar också att 70 procent av alla resor med bil i Sverige är kortare än 30 km. Det betyder också att 70 procent av resorna kan genomföras med dagens elbilsteknologi. Bristande utbud av laddstolpar är inte heller ett problem utan hela 57 procent i undersökningen uppger att de har tillgång till elektricitet vid sin parkeringsplats antingen på jobbet, hemma eller både och, säger Göran Lundgren.

Utdrag från undersökningen:

Fråga: Vilka kunskaper har du om elbilar?
Bra eller mycket bra 12 procent
Varken bra eller dåliga 11 procent
Dåliga eller mycket dåliga 77 procent

Fråga: Hur intresserad är du av att köpa en elbil?
Intresserad eller mycket intresserad 12 procent
Varken eller 10 procent
Inte eller inte alls intresserad 66 procent
Vet ej 12 procent

Fråga: Vilka faktorer minskar ditt intresse för att köpa en elbil (rangordnad topplista)?
1. Begränsad tillgång till laddstolpar
2. Begränsad räckvidd för batterier
3. Låga betyg i krocktester
4. Om elbilar visar sig vara mindre miljövänliga än andra bilar
5. Högt inköpspris

Fråga: Vilka förbättringar skulle krävas för att få dig att investera i en elbil (rangordnad topplista)?
1. Tillgång till snabb laddning i hemmet
2. Längre räckvidd per laddning
3. Möjlighet att ladda elbilarna på större parkeringsplatser
4. Tillgängligt nätverk av laddstolpar i innerstaden
5. Lägre fordonsskatt för elbilar

Fråga: Har du tillgång till parkeringsplats?
Nej, varken på jobbet eller hemma 15 procent
Ja, både på jobbet och hemma 30 procent
Ja, men bara på jobbet 3 procent
Ja, men bara hemma 52 procent

Fråga: Har du tillgång till elektricitet vid din parkeringsplats?
Nej, varken på jobbet eller hemma 43 procent
Ja, både på jobbet och hemma 11 procent
Ja, men bara på jobbet 2 procent
Ja, men bara hemma 44 procent
* 1 000 personer har medverkat i undersökningen.
För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-358 63 30.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Press release in pdf format


Download