Pressmeddelande | 2009-11-20 | 11:00

Mycket bra resultat av IAEA-granskning i Forsmark

Kärnkraftverket Forsmark fick mycket gott betyg vid den granskning som FN:s internationella atomorgan IAEA på fredagen avslutade. Resultatet betecknas som ett av de bästa hittills under de nära 20 år som IAEA genomfört denna typ av granskning med uppföljning.

Av 24 förbättringsmöjligheter som identifierades vid IAEA:s första OSART-granskning i februari 2008 har Forsmark nått ”Åtgärd genomförd” inom 19 områden och ”Tillfredsställande framsteg” inom 5 områden. OSART är en förkortning av Operational Safety Review Team.

– Jag är mycket nöjd med resultatet, säger Stefan Persson, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB. Resultatet visar att Forsmark håller mycket god internationell standard. Det visar också att det arbete som Forsmark lagt ner under de senaste åren på att ytterliga förstärka säkerhet och säkerhetskultur inom företaget har gett resultat.

– Samtidigt ska man komma ihåg att säkerhetsarbetet vid ett kärnkraftverk aldrig blir klart, det ska ständigt utvecklas. Därför arbetar vi hela tiden med ständiga förbättringar inom alla områden. Internationella granskningar av den typ som IAEA nu har genomfört i Forsmark är en viktig del i säkerhetsarbetet. Granskningar gör oss bättre, det är därför vi regelbundet kommer att genomföra internationella granskningar också i framtiden.

Vid OSART-granskningen i februari 2008 var ett team på 15 personer i Forsmark under tre veckor. Granskningen visade att Forsmark höll god internationell standard, men att det också fanns förbättringsmöjligheter.

I upplägget för en OSART-granskning genomförs också en uppföljningsgranskning efter cirka 18 månader, då delar av granskningsteamet återvänder för att följa upp framdriften av förbättringsförslagen. Uppföljningsgranskningen i Forsmark genomfördes 16-20 november. Granskningsteamet denna gång bestod av fem personer.

Vid uppföljningsgranskningen sker värderingen enligt tre nivåer: Åtgärd genomförd, Tillfredställande framsteg och Otillräcklig utveckling.

För ytterligare information kontakta: 
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.