Pressmeddelande | 2009-11-20 | 11:58

Mycket bra resultat av IAEA-granskning i Forsmark

Idag fredagen den 20 november avslutade FN:s internationella atomorgan IAEA sin uppföljningsgranskning av den OSART-granskning (OSART är en förkortning av Operational Safety Review Team) som genomfördes vid kärnkraftverket i Forsmark i februari 2008. Resultat blev mycket bra.

IAEA besöker Forsmark

Av 24 förbättringsmöjligheter som identifierades vid IAEA:s första granskning i februari 2008 har Forsmark nått ”Åtgärd genomförd” inom 19 områden och ”Tillfredsställande framsteg” inom 5 områden. Det är bland de bästa resultaten hittills under de nära 20 år som IAEA genomfört OSART med uppföljningsgranskningar.

– Jag är mycket nöjd med resultatet, säger Stefan Persson, VD för Forsmarks Kraftgrupp AB. Resultatet visar att Forsmark håller mycket god internationell standard. Det visar också att det arbete som Forsmark lagt ner under de senaste åren på att ytterliga förstärka säkerhet och säkerhetskultur inom företaget har gett resultat.

– Samtidigt ska man komma ihåg att säkerhetsarbetet vid ett kärnkraftverk aldrig blir klart, det ska ständigt utvecklas, fortsätter Stefan Persson. Därför arbetar vi hela tiden med ständiga förbättringar inom alla områden. Internationella granskningar av den typ som IAEA nu har genomfört i Forsmark är en viktig del i säkerhetsarbetet. Granskningar gör oss bättre, det är därför som vi regelbundet kommer att genomföra internationella granskningar också i framtiden.

Mats Ladeborn, tf chef för Vattenfalls affärsområde Kärnkraft, säger att han är mycket glad över granskningsresultatet i Forsmark.

– Jag vet att alla medarbetare i Forsmark har lagt ner ett stort arbete och stort engagemang för att nå detta resultat och att visa att Forsmark håller mycket god internationell standard. Inom Vattenfall arbetar vi med att nå världsklass för våra kärnkraftverk inom området säkerhet och drift av kärnkraftverk. Internationella granskningar är ett viktigt verktyg för oss att nå världsklass. Det är därför som dessa granskningar genomförs i både Forsmark och Ringhals där granskningen sker i början av 2010.

Bakgrund

Det var i februari 2008 som FN:s atomenergiorgan IAEA gjorde en granskning av kärnkraftverket i Forsmark, en så kallad OSART-granskning (OSART är en förkortning av Operational Safety Review Team). Då var ett team på 15 personer i Forsmark under tre veckor. Granskningen visade att Forsmark höll god internationell standard, men att det också fanns förbättringsmöjligheter.

I upplägget för en OSART-granskning genomförs också en uppföljningsgranskning efter cirka 18 månader då delar av granskningsteamet återvänder för att följa upp framdriften av förbättringsförslagen. Under perioden 16 november till 20 november genomfördes uppföljningsgranskningen i Forsmark. Granskningsteamet denna gång bestod av fem personer.

Vid uppföljningsgranskningen sker värderingen enligt tre nivåer:

  • Åtgärd genomförd (issue resolved)
  • Tillfredställande framsteg (Satisfactory progress)
  • Otillräcklig utveckling

För ytterligare information, kontakta:
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513.