Pressmeddelande | 2009-11-20 | 09:15

Näringslivet lämnar ett ytterligare bidrag inför Köpenhamnsmötet

Lars G Josefsson, VD för Vattenfall och grundare av 3C, överlämnar utvärderingsverktyg till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Vattenfall tog 2007 initiativet till 3C-gruppen (Combat Climate Change) som idag omfattar nära ett sjuttiotal av världens största företag, bland andra BP, Siemens och Unilever, såväl som ledande företag från USA, Indien och Kina. 3C har till uppgift att stödja FN:s förhandlingsprocess för att få fram en global överenskommelse på klimatområdet, samt att mobilisera näringslivet kring detta gemensamma mål.

– Klimatfrågans lösning förutsätter ett nära samarbete mellan politik, näringsliv och forskning. Med 3C har vi tagit ett viktigt initiativ för att både stödja och ge rekommendationer kring klimatpolitiken, säger Lars G Josefsson, VD för Vattenfall och initiativtagare till 3C.

Nu genomför 3C nästa initiativ genom att idag fredagen den 20 november överlämna ett utvärderingsverktyg – ett scorecard – till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso som kan användas för att bedöma och tolka utfallet av Köpenhamnskonferensen.

– Vi vill erbjuda en metodik som är vanlig inom näringslivet, som en input och grund till diskussionen inför och efter Köpenhamnsmötet, säger Lars G Josefsson.

Utvärderingsverktyget – ett scorecard – har utarbetats under 2009 i samverkan mellan företagen som ingår i 3C. Det visar bland annat också vilken förväntad effekt på näringslivet, dess investeringsinriktning och beteende som olika utfall i Köpenhamn kan leda till.

Utvärderingsverktyget stöds av EU Corporate Leaders Group on Climate Change, The °Climate Group och Copenhagen Climate Council som tillsammans representerar fler än hundra företag världen över.

För vidare information, kontakta:
Jesse Fahnestock, 3C:s sekretariat, +46 (0)76 134 7034

Exempel på 3C:s tidigare arbete:

2007: 3C Roadmap to Combating Climate Change

2008: 3C Recommendations to Policy Makers on Trade, Efficiency, and Technology Push

2009: Linkage and Leakage: 3C Recommendations to Policy Makers

Ytterligare information

The business leaders' climate scorecard
Combat Climate Change (engelska) (nytt fönster)