Pressmeddelande | 2008-11-16 | 22:50

Nej-seger i Vojmånomröstning

Innevånarna i Vilhelmina kommun röstade idag nej till det överledningsprojekt som Vattenfall vill starta i Vilhelmina.

– Vi är ledsna över att vårt förslag inte nådde fram och vi kommer inte att driva detta projekt framöver. Däremot kommer vi även fortsättningsvis att arbeta för att stärka de redan goda relationerna med Vilhelmina kommun och dess innevånare säger Gunnar Axheim chef för Vattenfall AB Vattenkraft.

I och med beslutet i folkomröstningen och enligt avtalet med Vilhelmina kommun kommer Vattenfall nu att lägga ned planerna på en överledning. Det nya sättet att samarbeta med kommuner och närboende kommer man dock inte att överge.

– Även fortsättningsvis kommer vi att med öppenhet visa att vi är ett bra företag som vill samverka och vinna acceptans på de orter där vi verkar, säger Gunnar Axheim vidare.

Det var 2006 som Vilhelmina kommun ingick ett avtal med Vattenfall om att gemensamt genomföra en förstudie för att utreda konsekvenserna av en överledning av vatten från Vojmsjön till Stalons kraftverk via en 24 kilometer lång tunnel. Förstudiens slutrapport presenterades, efter remissrundor, i maj 2008. Sedan dess har Ja-respektive Nej-sidan fört en tidvis hård valkampanj som utmynnade i söndagens folkomröstning.

Kontakt
Peter Stedt, kommunikatör, Vattenfall AB Vattenkraft
070-597 73 38