Pressmeddelande | 2007-12-20 | 09:58

Norrenergi köper miljödeklarerad el från Vattenfall

Norrenergi köper miljödeklarerad vattenkraft från Vattenfall för att täcka hela sitt behov av el fram till 2011. Den totala leveransen uppgår till 226 GWh per år.

Norrenergi har valt Vattenfalls miljödeklarerade VattenEl EPD som ett tillägg till sitt elleveransavtal fram till 2011. Det innebär att företaget i sin miljöredovisning kan ange exakt hur stor miljöpåverkan dess elförbrukning har.

VattenEl EPD är vattenkraft som producerats i enlighet med gällande miljövarudeklaration enligt EPD-systemet. Elen är produktionsspecificerad, med specifika data för hur den producerats och vilken inverkan produktionen har på miljön. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel.

– Norrenergi har höga miljöambitioner och vi ökar ständigt andelen förnyelsebar energi i våra produkter. Genom avtalet med Vattenfall får vi även en förnyelsebar elleverans. Miljödeklarationen hjälper oss med det löpande arbetet att minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Detta är avgörande för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Hans Grafström, VD i Norrenergi.

– Det är alltid glädjande när vi får förnyat förtroende hos våra kunder. Speciellt kunder som Norrenergi, som vi vet arbetar väldigt målmedvetet med miljö- och klimatfrågan, säger Göran Hindemark, Vattenfall Försäljning Norden.

För vidare information, kontakta:
Hans Grafström, Norrenergi AB, 08-475 04 10.
Göran Hindemark, Chef Vattenfall Försäljning Norden, 08-739 60 43.
Anna Lihr, pressekreterare Vattenfall Norden, 070-893 33 52.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner