Pressmeddelande | 2007-01-23 | 09:00

Nu höjer Ringhals effekten

I början av nästa vecka kommer den elektriska effekten från Ringhals 3 att höjas med 80 megawatt till cirka 1040 MW. SKI beslutade vid ett möte under gårdagen att ge klartecken till effekthöjningen.

Anläggningen är sedan förra sommarens avställning klar för effekthöjningen och endast några små justeringar återstår för att komma upp i den nya effektnivån. Effekthöjningen ger en merproduktion stor nog att förse en kommun av Varbergs storlek (55000 inv) med all el. Tillsammans med den effektivisering som de i somras installerade turbinerna ger, kommer Ringhals 3 att kunna producera ytterligare 1TWh (terawattimme) per år. (Sveriges förbrukning 146 TWh 2006).

Tillsammans med de övriga effekthöjningar som planeras och som är inkluderade i den miljödom som Ringhals fick 2006, kommer årsproduktionen att kunna höjas med ca 4 TWh till 2012.

Pressträff den 29 januari

Förberedelserna påbörjas omedelbart men själva effekthöjningen på Ringhals 3 sker måndagen den 29 januari.

Vi vill samma dag bjuda in till en pressträff, där ni dels kan få ytterligare information om de pågående och de planerade effekthöjningarna/investeringsprogrammen, dels – om allt går enligt tidplanen – få se effekten höjas på Ringhals 3.

För att det senare skall vara möjligt måste vi dock ha namn och personnummer på de deltagande senast på fredag (26/1). Anmälan till inforinghals@vattenfall.com, tel 020- 66 20 10.

Pressträffen äger rum i Ringhals Infocenter kl 10.00 den 29 januari. Medverkar gör bland andra Ringhals VD Jan Edberg och produktionschefen för Ringhals 3, Ingemar Engkvist. Visningen i Ringhals 3s kontrollrum sker efter pressträffen ca 11-11.30. Därefter bjuder vi dem som så vill på lunch med ytterligare tillfälle till frågor och diskussion.

För vidare information, kontakta:
Om effekthöjningen - produktionschef Ingemar Engkvist,
Om pressträffen - stf informationschef Gösta Larsen
T: 0340-66 70 00, Ringhals AB, 430 22 Väröbacka

Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.