Pressmeddelande | 2009-07-01 | 15:00

Nuon ingår nu i Vattenfallkoncernen Nuon och Vattenfall genomför affär

Vattenfall och Nuon genomförde idag den affärsuppgörelse som tillkännagavs den 23 februari 2009. Från och med nu är Nuon den tredje regionala affärsgruppen inom Vattenfall: Business Group Benelux. Per den 1 juli 2009 förvärvar Vattenfall 49 % av Nuons aktier, för ett belopp på 4833 miljoner euro. Detta ger Vattenfall en andel i Nuon på 49 %, liksom den operativa kontrollen. Vattenfall kommer att förvärva återstående 51 % av aktierna under de närmaste sex åren, enligt fastställda villkor.

Alla godkännanden från myndigheterna för att genomföra affären har erhållits. Den holländska regeringen gick med på planen för en avyttring av Nuon och denna genomfördes den 30 juni 2009. 100 % av aktieägarna accepterade Vattenfalls bud och EU-kommissionen gav klartecken i konkurrenshänseende den 22 juni, på villkor att försäljningsaktiviteterna i Nuon Deutschland avyttras. Nuons företagsråd ställde sig positiv till övertaget. Vattenfall slår samman Nuon med koncernen från och med 1 juli 2009.

Företagen har tillsammans utvecklat en planering för integrering efter samgåendet, vilken kommer att genomföras under andra halvan av 2009. Planeringen sätter fortsatt värdeskapande och att genomföra ambitionerna inom förnybara energiprojekt, gasinköp och leveranssäkerhet i fokus. Att erbjuda produkter och tjänster med högre värde som kan förbättra energieffektiviteten kommer att vara avgörande för att fortsatt upprätthålla hög kundtillfredsställelse.

Øystein Løseth (vd för Nuon) och Doede Vierstra (finanschef på Nuon) kommer att representera Business Group Benelux i Vattenfalls Executive Group Management. Nuon kommer i fyra år att fortsatt driva verksamheten under sitt eget varumärke och huvudkontoret kommer att ligga kvar i Amsterdam. Vattenfall kommer att ha fyra av de åtta ledamöterna i Nuons Supervisory Board, bland dessa ordföranden Lars G. Josefsson, som kommer att ha utslagsröst. Vattenfall kommer att ha den operativa kontrollen över Nuon från och med övertagandet, trots den inledande minoritetsposten på 49 %. Fyra ledamöter nomineras av Nuons aktieägare, inklusive två ledamöter som nomineras av företagsrådet.

Vattenfall meddelar denna information i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

Om Vattenfall

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Om Nuon

Nuon är ett energiföretag vars 6 000 anställda betjänar omkring tre miljoner konsumenter, företag och organisationer i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Nuons viktigaste åtagande är att leverera energi som är så tillförlitlig, överkomlig och ren som möjligt. Nuon producerar och levererar gas, el, värme och naturlig kyla, och hjälper kunderna att minska sin energianvändning. Företaget driver verksamheten som Business Group Benelux inom Vattenfallkoncernen.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Group Media Relations, tel. 08-739 56 74, mobil 0703-58 63 30.


Läs mer om Nuon (på engelska - nytt fönster)