Pressmeddelande | 2010-11-04 | 14:01

Ny bolagsordning för Vattenfall AB

Riksdagen antog den 3 juni en proposition om ändring i Vattenfall AB:s uppdrag. En ny bolagsordning antogs som en följd av detta på en extra bolagsstämma idag den 23 augusti.

Den nya bolagsordningen innebär att följande punkter ställts upp för Vattenfallkoncernens verksamhet:

Utdrag ur bolagsordningen

§3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att generera en marknadsmässig avkastning genom att, direkt eller genom dotter- och intressebolag:

a) affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion,

b) tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som befrämjar, stödjer och kompletterar energiverksamheten, företrädesvis inom data- och telekommunikationsområdena samt abonnemangsrelaterade produkter och tjänster,

c) bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst energiområdet,

d) äga och förvalta dels fastigheter, dels aktier och andra värdepapper med anknytning till nämnda verksamheter,

e) för koncernens räkning bedriva kapital- och likviditetsförvaltning samt handel med värdepapper,

samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.


Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Ivo Banek, presschef, e-mail: ivo.banek@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.


Tidigare skrivning av Vattenfalls bolagsordning

§ 3 Verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är att:

a) inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande företaget i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning,

b) direkt eller genom dotter- och intressebolag bedriva energiverksamhet,

c) tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som befrämjar, stödjer eller kompletterar energiverksamheten, företrädesvis inom data- och telekommunikationsområdena samt abonnemangsrelaterade produkter och tjänster,

d) bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst energiområdet,

e) direkt eller genom dotter- och intressebolag äga och förvalta dels fastigheter, dels aktier och andra värdepapper med anknytning till nämnda verksamheter,

f) för koncernens räkning bedriva kapital- och likviditetsförvaltning samt handel med värdepapper,

samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.