Pressmeddelande | 2007-04-23 | 14:30

Ny chef för koncernfunktion Strategier

Dr. Helmar Rendez blir ny chef för Vattenfalls koncernfunktion Strategier från 20 augusti.

Den nuvarande chefen för koncernstab Strategier, Lennart Billfalk, går i pension under sommaren, men kommer att behålla vissa uppdrag för Vattenfall. Helmar Rendez kommer att ingå i Executive Group Management (EGM).

Helmar Rendez föddes i Stuttgart 1962 och är teknologie doktor. Han är nu verkställande direktör för Vattenfall Europe Business Services GmbH med ansvar för kundtjänst, logistik och fastigheter. Sedan 2004 är han också medlem i styrelsen för dotterbolaget WEMAG AG med ansvar för finans, HR och försäljning.

Under perioden 2000–2002 var Helmar Rendez också ansvarig för integrationsprocessen inom Vattenfall Europe.

2002 blev han chef för Företagsutveckling (auktoriserad företrädare) för Vattenfall Europe AG.

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.