Pressmeddelande | 2007-06-28 | 13:07

Ny fisktrappa byggs i Stornorrfors

På torsdag 28 juni tas det första spadtaget till en ny fisktrappa vid Stornorrfors kraftverk. Den ersätter den gamla, som idag är Sveriges längsta. Fisktrappan är den första av en rad planerade åtgärder i Stornorrfors.

Vattenfall och Umeå kommun investerar för att förbättra fiskens vandringsmöjligheter förbi kraftverket. I anslutning till den nya fisktrappan byggs även en smoltavledare.

– En ny fisktrappa i Stornorrfors har varit en angelägen fråga för oss ur miljösynpunkt. Att fisken får bästa möjliga förutsättningar att vandra förbi våra kraftverk har hög prioritet, säger Kjell Isaksson, kraftverksdirektör Vattenfall Vattenkraft.

Umeå kommun är delägare i Stornorrfors kraftverk och ser positivt på de planerade åtgärderna i allmänhet och den nya fisktrappan i synnerhet.

– Vi har alltid varit stolta över att ha Sveriges längsta fisktrappa i kommunen. Att vi nu får en ny betyder mycket för både fiskens levnadsvillkor och kommunen som sådan, säger Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå kommun.

Arbetet med den nya fisktrappan inleds i och med dagens spadtag. Vägverket Produktion är entreprenör.

– Det är roligt att vi fått detta anläggningsuppdrag och det ska bli spännande att arbeta med Vattenfall i samarbetsformen partnering. Dessutom ligger Vattenfalls miljöarbete i linje med Vägverkets syn på aktivt miljöarbete, säger Stefan Bäcklund, affärsområdeschef på Vägverket Produktion.

Nyligen togs ett stort steg mot en lösning av det femtio år gamla fiskemålet i Stornorrfors när en överenskommelse träffades mellan kraftverksägarna och dess motparter. Överenskommelsen innebär i stort att kraftverksägarna avsätter totalt 50 miljoner kronor för fiskförbättrande åtgärder.

För vidare information, kontakta:
Patrik Stenlund, Vattenfall AB Vattenkraft, 070-675 70 53
Peter Stedt, kommunikatör, Vattenfall AB Vattenkraft, 070-597 73 38

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner