Pressmeddelande | 2012-11-06 | 08:30

Nya ekonomiska mål från Vattenfalls ägare

Vattenfalls ägare, svenska staten, annonserar nya föreslagna ekonomiska mål för bolaget enligt nedan. De nya målen ska beslutas på en extra bolagsstämma den 28 november 2012.

Kapitalstruktur: Vattenfall ska ha två mål avseende kapitalstruktur.

  • Skuldsättningsgrad 50-90 procent (finansiell nettoskuld/eget kapital)
  • FFO/justerad nettoskuld 22-30 procent (internt tillförda medel/justerad nettoskuld)

Nuvarande kapitalstrukturmål:

  • Långsiktig rating i kategorin ”single-A” från såväl Moody’s som Standard & Poor’s
  • Kassaflödesräntetäckningsgrad efter ersättningsinvesteringar: 3,5-4,5 gånger

Lönsamhetsmål:

  • Avkastning på sysselsatt kapital 9 procent (rörelseresultat/genomsnittligt sysselsatt kapital)

Nuvarande lönsamhetsmål:

  • Avkastning på eget kapital (RoE) 15 procent

Utdelningspolicy:

  • Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt, vilket innebär att Vattenfall behåller nuvarande utdelningspolicy.


Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Petrovic Wågmark, presschef Vattenfall Sverige, telefon: 072-500 95 80

Från Vattenfalls pressavdelning
Telefon: 08-739 50 10
Press

Facebook (nytt fönster)
Twitter (nytt fönster)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 100 kB)