Pressmeddelande | 2012-11-28 | 11:00

Nya ekonomiska mål och hållbarhetsmål för Vattenfall

På en extra bolagsstämma beslutades idag nya ekonomiska mål för Vattenfall. Dessutom presenterade bolaget sina nya hållbarhetsmål. Bland annat ska Vattenfall växa snabbare än marknaden inom förnybar elproduktion.

Följande nya ekonomiska mål beslutades:

Lönsamhetsmål:

  • Avkastning på sysselsatt kapital 9 procent (rörelseresultat/genomsnittligt sysselsatt kapital).

Kapitalstruktur: Vattenfall ska ha två mål avseende kapitalstruktur.

  • En skuldsättningsgrad på 50-90 procent (finansiell nettoskuld/eget kapital)
  • FFO/justerad nettoskuld 22-30 procent (internt tillförda medel/justerad nettoskuld)

Utdelningspolicy:

  • Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt, vilket innebär att Vattenfall behåller nuvarande utdelningspolicy.

– Vi anser att de nya målen är förenliga med rådande marknadsförhållanden och att vi kommer att kunna styra efter dessa, säger Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström.

Under stämman beslutade ägaren att ändra bolagsordningen så att Vattenfall numera har sitt säte i Solna och bolagsstämma kan hållas i Solna eller Stockholm.

Följande nya hållbarhetsmål presenterades på stämman. Dessa mål utgår från ägarens, statens, riktlinjer och anknyter till EU:s 20/20/20-mål.

  • Vattenfall ska minska sina koldioxidutsläpp till 65 miljoner ton i absoluta utsläpp till 2020. (2010 var utsläppen 94 miljoner ton).
  • Vattenfalls tillväxttakt inom förnybar energi ska vara högre än den genomsnittliga tillväxttakten för de marknader bolaget verkar på i norra Europa. Detta mäts årligen.
  • Kvantitativa mål på energieffektivisering – såväl internt som externt – ska sättas. Detta sker så snart EU-direktiven för energieffektivisering har omvandlats till konkreta, nationella mål.

– För att uppnå hållbarhetsmålen kommer vi öka tillväxttakten inom förnybara energikällor. En större överföringskapacitet mellan marknader är också nödvändig, säger Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth.

Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Klaus Aurich, Head of Investor Relations 070-539 65 14
Åsa Pettersson, Head of Sustainability 070-388 50 84

Du kan se stämman på video här (nytt fönster):
http://media.fronto.com/cloud/vattenfall/121128/

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, 
press@vattenfall.com
Facebook
Twitter

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 72 kB)