Pressmeddelande | 2008-11-07 | 10:13

Nytänkare och Eldsjäl premieras av Vattenfall

Tio personer har tilldelats Vattenfalls idéutmärkelse ”Nytänkaren” för framsynta, kundfokuserade, miljöinriktade och särskilt värdeskapande idéer. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Vattenfall Nordens huvudkontor i Råcksta, Stockholm. Prisutdelare var Lars Asplund, chef för Vattenfall HR Norden.

Utmärkelsen gick till följande medarbetare:

Johan Lindbom och John Arvidsson, Vattenfall Värme Norden Uppsala, belönas för två förslag som de lämnat in till Vattenfalls idébank. Det ena förslaget handlar om effektivare fjärrvärmeanvändning sommartid, det andra om hur man effektiviserar produktionen av fjärrkyla. Förslagen medför besparingar för Vattenfall på drygt 3,5 miljoner kronor årligen. Det är ett betydande bidrag till Vattenfalls strävan att arbeta effektivare för att trygga produktionen och hålla nere kostnaderna och därmed på sikt också priset till kunderna. Dessutom bidrar förslagen till bättre miljöprestanda i anläggningen.

Dan Karlsson och Fredrik Svahn, Vattenfall Elproduktion Norden Ringhals, belönas för sitt kreativa tänkande kring ”Effektivare skärmning av inspektionskamera”. Under urladdning av tryckvattenreaktorer genomförs en kamerainspektion av alla bränslepatroner. Inspektionsutrustningen ska under årets revisioner flyttas till en plats direkt över uppresaren, vilket kräver ett bättre skärmat kamerahus för en av kamerorna då den placeras närmre bränslet. I stället för att köpa ett nytt kamerahus som kostar 220 000 kronor installeras en inre skärm av volfram och en mindre kamera i det befintliga kamerahuset. Detta innebär en besparing på minst 150 000 kronor.

Dan Karlsson har dessutom bidragit med ett förslag beträffande byte av CCD-chip i processkameror. CCD-chipen byts flera gånger per år till följd av skador orsakade av värme och radioaktiv strålning. Kameraleverantören säljer ett reservkort med CCD-chip för 8 500 kronor. Dan Karlsson har kommit underfund med att även chip av nyare modell passar i kamerorna. Dessa är betydligt billigare och medför en besparing på 57 600-72 000 kronor per år.

Anders Höglund, Vattenfall Elproduktion Norden Ringhals, har belönats för två förslag; ”Rena SRST-vatten i avfallet” samt ”Ta till vara 732-massa från R1”. Det förstnämnda innebär en effektivare rening av vatten från lagringstank för aktiva jonbytarmassor, vilket i sin tur minskar utsläppen samt höjer anläggningens miljöprestanda. Besparingen blir 100 000 kronor per år. Det andra förslaget gör att Vattenfall kan ta tillvara de gamla jonbytarmassorna vid bytet till modernare anläggning och använda dem till att exempelvis fånga aktivitet i avfallssystemet. Detta gäller framför allt katjon och mixbed. Skulle volymen katjon och mixbed ersättas med ny massa till avfallssystemet så motsvarar det ett värde av cirka 460 000 kronor.

Ivar Jonsson, Björn Forsgren, Peter Berg och Claes-Göran Bengtsson, Vattenfall Elproduktion Norden Ringhals, har belönats för sitt kreativa bidrag kring ”Ytprovning med gjutmassa”. De har introducerat användningen av en silikonbaserad avgjutningsmassa i syfte att ”kopiera” ytstrukturen hos en metallyta där sedan avtrycket undersöks i mikroskop. Detta innebär att noggranna undersökningar av ytstrukturen kan göras i en miljö som är fri från strålning och andra yttre hinder. Anskaffande av dyrare provningsteknik kan därmed undvikas och Vattenfall införskaffar sig viktig teknisk kunskap. Den direkta besparingen beräknas till 6 miljoner kronor.

Morgan Edstedt, Vattenfall Kundservice Norden Stockholm, belönas för kreativt tänkande kring fakturahantering till kunder med många anläggningar. Med en samlingsfaktura behöves inte de månadsfakturor som produceras till varje enskild anläggning. Istället för att alla anläggningsfakturor skrivs ut och skickas för att sedan kasseras, så skickas nu fakturorna via så kallad mailback. Det innebär att posten inte skriver ut några fakturor, utan slutanvändaren (på Vattenfall) får alla fakturor i pdf-format i mailen. Förslaget stöder Vattenfalls strävan att minska miljöpåverkan och ger en besparing på cirka 400 000 kronor per år i produktionskostnader, exklusive kostnader för den manuella hanteringen. 

Bengt Hallberg, Vattenfall Business Services Nordic AB utnämndes till Årets Eldsjäl för idéverksamheten i Vattenfall Norden med motiveringen: ”Han stöttar, sedan många år, Vattenfallskoncernen på ett mycket engagerat och positivt sätt inom den kreativa process som idéverksamheten är.”

Bilder från utdelningen av Nytänkaren kan tillhandahållas av Vattenfalls Pressavdelning. 

För vidare information, kontakta:
Bengt Hallberg, Vattenfall Business Services Nordic AB, Umeå,
telefon 090-151376, mobil 070-5828049,
e-post: bengt.hallberg@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner