Pressmeddelande | 2008-02-27 | 13:50

Nytt kulturarvsstipendium från Vattenfall

Vattenfall har instiftat ett nytt nordiskt stipendium för studier av energibranschens kulturarv.

Det heter Marie Nisserstipendiet och delas ut till en eller flera personer som bidrar till att öka kunskapen om energibranschens och Vattenfalls kulturarv. Det kan gälla studier av industrihistoriska miljöer, arbetsvillkor, dokumentation av viktiga skeden och människors minnen. Stipendiet kan sökas av studenter, forskare och amatörforskare.

– Vi är stolta över Marie Nisserstipendiet. Vårt kulturhistoriska arv är viktigt och har stor betydelse för samhällsutvecklingen och enskilda människor. Syftet med stipendiet är att skapa större förståelse för energins roll i människans liv, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB chef för Vattenfall Norden.

Marie Nisser är professor emerita vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm inom området industriminnesforskning vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria. Hon har ingått som expert i Vattenfalls kulturarvskommitté i 23 år.

– För mig är det hedrande att Vattenfall instiftat detta stipendium. Jag hoppas att det kommer att stimulera intresset för den nordiska energibranschens utveckling och dess betydelse för människorna och samhället i dåtid, nutid och framtid, säger Marie Nisser.

Marie Nisserstipendiet delas ut av Vattenfalls Kulturarvskommitté för första gången i år och kommer att delas ut årligen. Stipendiet, som är på 40 000 kr, kan sökas till och med 15 april hos Vattenfall.

För vidare information, kontakta:
Nils Friberg, ordförande i Vattenfalls Kulturarvskommitté, telefon 070-592 93 88.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner