Pressmeddelande | 2008-07-31 | 09:37

Ökat stöd för Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark i Öresund, utanför den skånska kusten, ägs sedan drygt tre år av Vattenfall. Under den tiden har stödet för vindkraftparken ökat från 46 till 57 procent. Sedan årsskiftet står alla de 48 kraftverken på plats och vindkraftparken invigdes nyligen av hans majestät kung Carl XVI Gustaf i närvaro av näringsminister Maud Olofsson.

Opinionsundersökningar har genomförts vid tre tillfällen genom ett representativt urval av 7 000 närboende med bostad nära havet, längs den skånska kusten, utanför Malmö.

– Vi har mött stor och ökande respekt och förståelse för verksamheten och för vikten av att öka andelen förnybar energi. Allmänhetens förtroende såväl för Vattenfall som ägare som för Lillgrund vindkraftpark är avgörande för vindkraftens framtid, säger Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

Den personliga dialogen med de närboende har varit utgångspunkten såväl före som under bygget av Lillgrund, liksom nu när vindkraftparken står färdig. Den kompletteras med informationsmaterial, hemsida, annonsering, utställningar och en informationskampanj i samarbete med Malmö Stad. Vattenfall satsar också på att så många människor som möjligt ska kunna besöka vindkraftparken och se den på nära håll.

– Respekt för människor och hög tillgänglighet i kontakterna med de närboende är det viktigaste för att vinna allmänhetens förtroende. Förändringen i opinionssiffrorna visar en positiv trend. De bekräftar att Lillgrund vindkraftpark har tagit ett steg mot att bli en sevärdhet och en del av områdets identitet och stolthet, säger Ingegerd Bills, informationschef för Vattenfall Vindkraft AB.

Vattenfalls ambition är att öka andelen förnybar elproduktion med 10 TWh till år 2016. Av dessa ska 8 TWh komma från vindkraft. Det motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vattenfall Vindkraft AB, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Mer information

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format