Pressmeddelande | 2008-07-03 | 15:30

Outokumpu och Vattenfall sluter stort elavtal

Outokumpu har slutit avtal med Vattenfall om leveranser av cirka femton terawattimmar el under en tioårsperiod i Finland och Sverige. Avtalet är unikt genom sin omfattning och ses som ett kraftfullt bidrag till det nordiska samarbetet.

Utöver de omfattande elleveranserna har Vattenfall och Outokumpu kommit överens om att Vattenfall ska leverera tjänster för hanteringen av Outokumpus elportfölj samt om samarbete kring energieffektivisering.

– Det är med stolthet som Vattenfall tecknar detta stora mycket betydande partnerskap med ett nordiskt basindustriföretag utanför Sverige, ett partnerskap som också är ett tydligt bevis på Vattenfalls goda relationer med nordisk basindustri. Avtalet är unikt för branschen genom sin omfattning och innefattar leveranser i både Finland och Sverige, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall och chef Vattenfall Norden.

– Vi har under nästan femton år haft ett förtroendefullt samarbete med Vattenfall och vi ser det som en styrka att vi nu kommit överens om villkor för ett långsiktigt partnerskap, som bland annat tryggar ett långsiktigt och stabilt elpris för Outokumpu, säger Pekka Erkkilä, EVP – General Stainless, Outokumpu.

– Outokumpu är i färd med att utvidga sin produktionskapacitet för rostfritt stål i Finland och Sverige och det kräver även ytterligare elleveranser. Detta avtal med Vattenfall kommer att täcka en väsentlig del av vårt elbehov tills vi får tillgång till ny elproduktionskapacitet, fortsätter han.

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål, med huvudkontor i Espoo, Finland. Företaget, som är börsnoterat i Helsingfors, har verksamhet i ett trettiotal länder, däribland Finland och Sverige. Koncernen hade 2007 en omsättning på 6,9 miljarder euro och har cirka 8 000 anställda.

För vidare information, kontakta:
Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB, chef Vattenfall Norden, telefon 08-739 50 74.
Pekka Erkkilä, EVP – General Stainless, Outokumpu Oyj, telefon +358 40 514 8121, och
Mikko Rintamäki, energidirektör – Energy, Outokumpu Oyj, telefon +358 9 421 2040.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner