Pressmeddelande | 2007-09-05 | 09:00

Ovako i Hofors sluter Färdig El-avtal med Vattenfall

Ovako har tecknat ett avtal med Vattenfall om distribution, drift och underhåll av Ovakos omfattande elanläggning i Hofors.

I och med detta avtal äger Vattenfall transformatorer och ställverk samt driver och sköter hela det interna nätet från anslutningspunkten mot elnätföretaget till nedsidan av distributionstransformatorerna.

Ovako i Hofors har en energiomsättning på cirka 450 GWh/år. Det nya avtalet, som sträcker sig till 2019, innebär både en förlängning och utökning av det tidigare avtalet, som träffades 1999.

– Vattenfall har varit vår partner i åtta år och samarbetet har fungerat väl. Jag är glad att vi nu har enats om en förlängning och utvidgning av avtalet på villkor som båda parter är nöjda med, säger Kimmo Väkiparta, divisionschef Ovako Bar.

– Vi är oerhört nöjda och glada att Ovako i Hofors valt att ge oss förlängt och till och med utökat förtroende. Det är ytterligare ett bevis på våra goda relationer med svensk basindustri, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden.

För vidare information, kontakta:
Sten Lyckström, platschef Ovako Hofors, telefon 070-533 55 91.
Anna Lihr, Mediarelationer Vattenfall Norden, telefon: 070-893 33 52.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.