Pressmeddelande | 2010-10-21 | 08:27

Över tio miljarder investeras i ny vindkraftpark

Vattenfall fortsätter att investera i förnyelsebar energi. Nu har Vattenfall gått in i projektet DanTysk för att bygga en havsbaserad vindkraftpark i Nordsjön. Vindkraftparken kommer att producera förnyelsebar energi motsvarande elanvändningen hos drygt 500 000 hem.

Projektet är ett av de största när det gäller havsbaserad vindkraft och genomförs gemensamt av Vattenfall och Stadtwerke München (SWM)

Den totala investeringen uppgår till mer än tio miljarder kronor. I det gemensamt ägda företaget, DanTysk Offshore Wind GmbH, äger Vattenfall 51 procent och Stadtwerke München 49 procent av aktierna. Vattenfall ansvarar för byggandet, som beräknas starta 2012, och driften av vindkraftparken.

Vindkraftparken blir belägen i Nordsjön cirka 70 kilometer väster om den tyska ön Sylt. Med en kapacitet på 288 megawatt (MW) och en elproduktion på omkring 1 320 GWh kommer vindkraftparken att producera förnyelsebar energi motsvarande över 500 000 hushålls elanvändning baserat på en genomsnittlig elkonsumtion på 2 500 kWh per hushåll.

DanTysk kommer att bestå av 80 vindturbiner på ett cirka 70 kvadratkilometer stort område med vattendjup på upp till 30 meter. Projektet är godkänt av berörda myndigheter och förberedelserna är i full gång. De första kontrakten med leverantörer har undertecknats och nu pågår förhandlingar kring fundament till vindturbinerna och kabeldragning för att överföra elen till nätet. Siemens levererar turbinerna som planeras vara i bruk 2013 och vindkraftparken planeras stå helt klar årsskiftet 2013-2014.

– Vattenfall fortsätter att investera i förnyelsebar energi för att på sikt minska koldioxidutsläppen. För knappt en månad sedan invigde Vattenfall världens största havsbaserade vindkraftpark Thanet utanför Englands kust. Nu fortsätter vi vårt engagemang i vindkraft utanför Tysklands kust där vi sedan tidigare byggt och är delägare i Alpha Ventus – Tysklands första havsbaserade vindkraftspark. I Stadtwerke München har vi en stark partner i DanTysk-projektet vilket vi är glada över, säger Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth.

Dr. Kurt Mühlhäuser, vd för SWM säger:
– DanTysk är viktigt för SWM av två anledningar: Den ena är att det är ett mycket lovande projekt som vi genomför tillsammans med Vattenfall. Det andra är att denna vindkraftpark utgör en milstolpe i vår utveckling av förnybar energi. Dan Tysk kommer tillsammans med de vindkraftparker vi tidigare byggt att förse omkring 800 000 hushåll samt Münchens tunnelbana och spårvägar med förnybar el.


Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Boo Ehlin, Presschef Vattenfall Norden, tel 072-732 7721.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vattenfall/over-tio-miljarder-investeras-i-ny-vindkraftpark49017

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf