Pressmeddelande | 2010-08-26 | 09:18

Överenskommelse i investeringstvisten kring kraftverket Moorburg i Tyskland

Vattenfall och den tyska staten har nått en överenskommelse gällande avslutande av den internationella investeringstvisten kring kraftverket Moorburg i Hamburg, Tyskland.

Vattenfalls VD Øystein Løseth:

– Den tyska regeringen och Vattenfall har träffat en överenskommelse angående avslutandet av det skiljeförfarande som Vattenfall initierat mot Förbundsrepubliken Tyskland vid världsbankens skiljenämnd ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Den träffade överenskommelsen reglerar förfarandet för att uppnå en av parterna eftersträvad samförståndslösning av tvisten. Uttalanden beträffande överenskommelsens innehåll kan inte göras eftersom skiljeförfarandet vid ICSID ännu inte är avslutat.

För vidare information, kontakta:

Ivo Banek, presschef, e-post: ivo.banek@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vattenfall/overenskommelse-i-investeringstvisten-kring-kraftverket-moorburg-i-tyskland32901

Följande filer finns att ladda ned:

pdf
PDF