Pressmeddelande | 2007-12-07 | 09:00

Peab Industri köper miljödeklarerad el från Vattenfall

Nyligen börsnoterade PEAB Industri AB köper miljödeklarerad vattenkraft från Vattenfall för att täcka hela sitt behov av el fram till 2011. Den totala leveransen uppgår till 39 GWh under 2008.

Peab Industri har valt Vattenfalls miljödeklarerade VattenEl EPD som ett tillägg till sitt elleveransavtal fram till 2011. Det innebär att företaget i sin miljöredovisning kan ange exakt hur stor miljöpåverkan dess elförbrukning har.

VattenEl EPD är vattenkraft som producerats i enlighet med gällande miljövarudeklaration enligt EPD-systemet. Elen är produktionsspecificerad, med specifika data för hur den producerats och vilken inverkan produktionen har på miljön. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel. Kunden kan få uppgift om utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och koldioxid för elproduktion.

– Vi har valt miljödeklarerad el från Vattenfall för att tydligt visa att vi agerar för att minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Som ledande leverantör av produkter och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen är det avgörande för oss att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Mats O Paulsson, VD i Peab Industri.

– Det är alltid glädjande när vi får förnyat förtroende hos våra kunder. Från Vattenfalls sida tar vi ett stort ansvar för miljöfrågorna och särskilt för att bekämpa klimatförändringen. Vi vill också göra det möjligt för våra kunder att i konkret handling ta ansvar för miljön, till exempel genom försäljning av miljödeklarerad VattenEl och samverkan kring energieffektivisering. Vi kommer också att intensifiera samarbetet med våra kunder i klimatfrågan, säger Göran Hindemark, Vattenfall Försäljning Norden.

För vidare information, kontakta:
Staffan Bremander, Informationschef PEAB Industri AB, Telefon: 073- 337 11 10.
Göran Hindemark, Chef Vattenfall Försäljning Norden, 08-739 60 43.
Erik Sundström, Vattenfall Försäljning Norden, telefon: 08-739 61 31.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner