Pressmeddelande | 2007-03-16 | 12:25

Peab köper miljödeklarerad el från Vattenfall

Peab köper miljödeklarerad vattenkraft från Vattenfall för att täcka hela sitt behov av el under 2007–08. Den totala leveransen uppgår till 95 GWh per år.

Byggföretaget Peab har valt Vattenfalls miljödeklarerade VattenEl EPD som ett tillägg till sitt elleveransavtal för 2007 och 2008. Det innebär att företaget i sin miljöredovisning kan ange exakt hur stor miljöpåverkan dess elförbrukning har.

VattenEl EPD är vattenkraft som producerats i enlighet med gällande miljövarudeklaration enligt EPD-systemet. Elen är produktionsspecificerad, med specifika data för hur den producerats och vilken inverkan produktionen har på miljön. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel. Kunden kan få uppgift om utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och koldioxid för elproduktionen.

– Vi har valt miljödeklarerad el från Vattenfall för att kunna redovisa och minimera vår miljöpåverkan. Inom byggbranschen blir det allt viktigare för ansvarskännande företag att göra det, säger Göte Bränvall, vice vd Peab.

– Från Vattenfalls sida tar vi ett stort ansvar för miljöfrågorna och särskilt för att bekämpa klimatförändringen. Vi vill också göra det möjligt för våra kunder att i konkret handling ta ansvar för miljön, till exempel genom försäljning av produktionsspecificerad VattenEl och samverkan kring energieffektivisering. Vi kommer också att intensifiera samarbetet med våra kunder i klimatfrågan, säger Erik Sundström, Vattenfall Försäljning Norden.

För vidare information, kontakta:
Gösta Sjöström, informationschef Peab, telefon: 0733-37 10 10.
Erik Sundström, Vattenfall Försäljning Norden, telefon: 08-739 61 31.
Anna Lihr, Media Relations, Vattenfall Norden, telefon: 08-739 54 84.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner