Pressmeddelande | 2009-08-25 | 11:18

Per Olof Granström ny chef för Vattenfall European Affairs

Per-Olof Granström har utsetts till ny chef för Vattenfall European Affairs i Bryssel.

Per-Olof Granström har de senaste åren varit vice vd för Svensk Energi, den branschorganisation som representerar företag inom elproduktion, eldistribution och elhandel i Sverige. Innan Svensk Energi har han haft olika uppdrag inom energibranschen, bland annat som chef för produktion och handel inom Stockholm Energi och vice vd och chef för handel vid Nord Pool, den nordiska kraftbörsen.

– Idag då vi går mot en integrerad europeisk elmarknad, förbereds många avgörande beslut för energibranschen på EU-nivå. Med Vattenfalls vision att vara ett ledande europeiskt energiföretag är det av största betydelse för företaget att ha en öppen och transparent dialog med de viktigaste intressenterna i Bryssel. Vattenfall vill bidra till och spela en aktiv roll i att göra elproduktionen i Europa utsläppsfri. Vi är glada att välkomna Per-Olof Granström med hans långa erfarenhet av energimarknaden och arbetet i Bryssel, säger Helmar Rendez, chef för koncernstab Strategier.

Per-Olof Granström tillträder sin tjänst den 1 oktober.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations Manager, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner