Pressmeddelande | 2008-01-17 | 09:00

Per-Olof Waessman blir Vattenfalls CNO

Vattenfall har utsett Per-Olof Waessman till den nyligen etablerade direktörsposten Chief Nuclear Officer (CNO).

Per-Olof Waessman, 57, har över 30 års yrkeserfarenhet inom reaktorsäkerhet och teknikfrågor, kärnkraftsverksamhet, drift och underhåll.

De senaste fem åren har han varit direktör för BWR-teknik (kokvattenreaktorer), kärnkraftsservice, hos Westinghouse Electric Sweden AB, ett Toshiba-företag.

Han har akademisk bakgrund som civilingenjör med inriktning på kärnkraftsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Han tillträder den nya tjänsten 1 februari 2008.

Vattenfall beslöt i november 2007 att skapa den nya direktörsposten CNO som en av flera åtgärder för att stärka koncernens arbete med kärnkraftssäkerhet. CNO kommer att vara koncernens controller inom frågor rörande kärnkraftssäkerhet och koncernledningens (EGM) kärnkraftsexpert samt rapportera direkt till koncernchefen Lars G Josefsson.

För vidare information och foto, kontakta:
Martin May, chef Media Relations, telefon 08-739 52 70.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner