Pressmeddelande | 2008-10-16 | 14:24

Perstorp sluter elavtal med Vattenfall

Perstorp Speciality Chemicals AB har slutit avtal med Vattenfall om elleveranser till företagets anläggningar i Perstorp och Stenungsund.

Avtalet innefattar spotleverans av cirka 280 GWh el under ett år.

– Perstorp är en ny kund hos Vattenfall, men vi har nära kontakt och samarbete i olika frågor eftersom vår anläggning i Stenungsund ligger nära deras. Vi är mycket glada över att detta samarbete nu vidgas till att omfatta elleveranser till hela företaget, säger Jan Ericsson, Försäljningschef Stora företag Vattenfall Norden.

– Detta avtal stärker Perstorps konkurrenskraft och gynnar vår lokala utveckling. Vattenfall har erbjudit villkor som är klart konkurrenskraftiga, säger Roland Schädlich, Purchasing Manager, Perstorp Oxo AB.

Perstorp är marknadsledande inom valda nischer av specialkemi. Dess produkter är viktiga insatsvaror för färg-, lack- och den plastbearbetande industrin, men också för verkstads-, byggnads- och fordonsindustrin.

För vidare information, kontakta:
Erik Sundström, kommunikationschef, Vattenfall Sales Nordic, telefon 070 395 33 95.
Roland Schädlich, Purchasing Manager, Perstorp Oxo AB, telefon 0303-72 86 90.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner