Pressmeddelande | 2008-02-27 | 09:22

Pressinbjudan 2008-02-27 IAEA:s granskning av Forsmark avslutas

Torsdagen den 28 februari avslutar FN:s atomenergiorgan IAEA sin granskning av kärnkraftverket i Forsmark.

I samband med detta är ni är välkomna att träffa bland andra Miroslav Lipár, chef för IAEA:s granskningsverksamhet och team leader för granskningen i Forsmark, samt Jan Edberg, VD Forsmarks Kraftgrupp AB, samt Hans von Uthmann, styrelseordförande i Forsmarks Kraftgrupp AB och vice VD i Vattenfall. Vid träffen kommer Miroslav Lipár att informera om det preliminära resultatet av granskningen. Det slutliga resultatet redovisas i en offentlig rapport om cirka sex månader.

Tid: Torsdagen den 28 februari kl 11.30.
Plats: Informationsbyggnaden vid kärnkraftverket i Forsmark, lokal Havsörnen.

Var vänlig och anmäl eventuellt deltagande till Claes-Inge Andersson, informationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513, e-post cin@forsmark.vattenfall.se.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf


Ladda ner