Pressmeddelande | 2008-07-01 | 13:20

Pressinbjudan: Inbjudan till presslunch på M/S Sigyn i Visby hamn

Under Almedalsveckan i Visby anordnar Vattenfall tillsammans med Svensk Vindkraft och PowerCircle under parollen ”Elfordonens dag” två seminarier den 9 juli ”Laddhybrider – teknik, infrastruktur och krav för framtiden” och ”Elfordon och vindkraft skapar nya affärsmöjligheter”. I anslutning till dessa seminarier inbjuder vi till en lättare presslunch kl 12.00–12.45.

Uppladdningsbara el- och motordrivna bilar, så kallade laddhybrider, och andra eldrivna fordon kan väsentligt minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Laddhybridtekniken diskuteras idag över hela världen och Sverige har stora möjligheter att vara ett föregångsland på området. I det svenska laddhybridprojektet samarbetar biltillverkare, energiföretag och batterisystemföretag.

Under seminariet på förmiddagen kl 10.15–11.45 diskuterar vi tillsammans med experter och politiker vilka krav utvecklingen ställer på teknik i bilarna och i batterierna, hur vi bygger upp en infrastruktur för att ladda bilar i eluttagen och andra frågor kring laddhybrider.

Under presslunchen kommer vikten av samarbeten för att elfordon ska bli verklighet att belysas.

Efter lunchen, under eftermiddagens seminarium kl 15.30–17.30, behandlar vi de stora möjligheter som kan skapas i Sverige om stora delar av transportsektorn ställs om till att drivas med el från förnybara energikällor, framför allt vindkraft. Fokus kommer att ligga på vad det innebär för ekonomin, sysselsättningen och miljön och om det kan ge nya affärsmöjligheter.

Media är välkomna att delta vid båda seminarierna. Till presslunchen ber vi om en föranmälan till press@vattenfall.com eller 08-739 50 10.

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, pressekreterare, telefon 08-739 55 93, mobil 0708 933 352.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Press release in pdf format


Download