Pressmeddelande | 2008-02-01 | 09:00

Pressinbjudan: Vattenfalls bokslutskommuniké presenteras på torsdag

Vattenfallkoncernen offentliggör sin bokslutskommuniké för 2007 på torsdag, den 7 februari. Den presenteras vid en telefonkonferens (på engelska) och en presskonferens (på svenska) i Stockholm samma dag.

Rapporten publiceras kl 09.00 på engelska på

http://www.vattenfall.com

och på svenska på

http://www.vattenfall.se.

Presskonferens kl. 12.00
Presskonferensen hålls kl 12.00 på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Konferensspråket är svenska.

Resultatet presenteras och kommenteras av koncernchefen Lars G Josefsson, Nordenchefen Hans von Uthmann och finansdirektören Jan Erik Back. Presentationerna följs av en frågestund.

Lars G Josefsson och Hans von Uthmann kommer att vara tillgängliga för enskilda intervjuer på svenska eller engelska efter presentationens slut kl. 13.00.

För att närvara på plats vid presskonferensen på Vattenfalls huvudkontor, var god faxa in bifogad svarsblankett eller svara med e-post till press@vattenfall.com


Telefonkonferens kl. 10.00
Kl. 10.00 samma dag presenteras rapporten av Lars G Josefsson och Jan Erik Back vid en telefonkonferens för analytiker och investerare. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.
För att delta, ring +46 (0)8 5069 2105 några minuter före kl. 10.00.

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och 72 timmar framöver. För att lyssna på den, ring +44 207 108 6233 och knappa in koden 14340 # .

Presentationsbilderna på engelska från telefonkonferensen kan laddas ned från

http://www.vattenfall.com.

Webbpresentation
För att följa telefonkonferensen kl 10.00 på Internet (ljud + presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på

http://www.vattenfall.com.

Alternativt kan man komma till presentationen via

http://www.financialhearings.com

genom att välja ”Vattenfall 7 February”. Vänligen notera att man måste ha antingen ”Real Player” eller ”Windows Media Player” för att kunna följa presentationen.


För vidare information, kontakta:
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.


SVARSBLANKETT

Vattenfalls bokslutskommuniké för januari-december 2007, 7 februari 2008.
 Jag avser att delta vid presskonferensen.

 Jag vill gärna ha en enskild intervju med Lars G Josefsson.
Namn:

Media:

Telefon:

e-post:


Var god sänd in denna svarsblankett till faxnummer 08-739 51 11,
eller svara med e-post till press@vattenfall.com
eller per post till Vattenfall, Pressavdelningen, 162 87 Stockholm.

Press release in pdf format


Download