Pressmeddelande | 2007-06-28 | 07:00

Pressinbjudan

Torsdag 28 juni tas det första spadtaget för den nya fisktrappan i Stornorrfors. Fisktrappan är en del av den överenskommelse som nyligen träffades mellan Vattenfall och dess motparter i det 50 år gamla fiskemålet i Stornorrfors.

Tid: Torsdag 28/6 kl 13.00.
Plats: Besöksanläggningen Stornorrfors södra sida.

Medverkande:
Kjell Isaksson, kraftverksdirektör
Lennart Holmlund, kommunalråd, Umeå
Stefan Bäcklund, affärsområdeschef, Vägverket produktion

För vidare information, kontakta:
Peter Stedt Kommunikatör Vattenfall AB Vattenkraft 0920-77 338, 070-59 77 338

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.