Pressmeddelande | 2007-06-21 | 13:00

Pris för inspirerat ledarskap till Lars G Josefsson

Vid en sammankomst i S:t Petersburg idag, torsdag, tilldelas Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson utmärkelsen Inspired Leadership Award (ILA) för 2007. Detta internationella pris utdelas för särskilt framstående ledarskap inom näringslivet.

Det ansedda priset, som offentliggörs vid The Performance Theatre – en årlig sammankomst för ledare inom näringslivet, styrelseordföranden och verkställande direktörer från hela världen – är ett högt betyg för Lars G Josefssons ledning av Vattenfall.

I motiveringen sade ILA-kommittén att Lars Josefsson “har omvandlat svenska Vattenfall till Europas fjärde största elproducent och regionens största värmeproducent. Under hans ledning har Vattenfall blivit en stark företrädare för hållbarhet och miljön, samtidigt som företaget uppvisat en tvåsiffrig tillväxtökning.”

Geoff Colvin, ordförande för ILA-kommittén och chefredaktör för tidskriften Fortune, sa:
– I en tid då styrelsers agerande, insyn och avtal om strukturförvandling får ökande betydelse, är inspirerat ledarskap viktigare än någonsin. Priskommittén var överens om att Lars Josefssons meriter inom Vattenfall har lyft det företaget till den kategori av företag vilkas ledare anger den kurs som både den egna branschen och andra har att följa.

Osvald Bjelland, ordförande för ILA-kommittén och grundare av The Performance Theatre:
– Det är inte lätt att leva upp till alla de krav som ILA ställer, men enligt min mening har Lars Josefsson både agerat affärsmässigt och lyft fram vår tids uppfordrande miljöfrågor. Han har visat sig ha modet att göra det på en mycket konservativ och svår marknad. Han gjorde det också på ett tidigt stadium, då den globala uppvärmningen inte stod högst upp på dagordningen.

Lars G Josefsson tackade ILA-kommittén för denna ära:
– Detta är en hyllning till alla på Vattenfall, som bekräftar den avgörande inriktning som företaget nu har på hållbarhet och miljön.